ENETIQA - Zodpovědná energie

G-RONN s.r.o.

Společnost G-RONN s.r.o. vznikla dne 28. května 2010. Společnost se podílela na realizaci projektu COGEN II v České Lípě, kde i nadále zajišťuje spolehlivý provoz kogeneračních jednotek.


Obchodní firma: G-RONN s.r.o.
Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 24679399
DIČ: CZ24679399
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165531

Telefon: +420 553 777 561
Fax: +420 272 733 935
E-mail: zc.aq1677677954itene1677677954@nrg1677677954
Web: www.grn.enetiqa.cz

Člen skupiny: ENETIQA
Základní kapitál: 200 000,- Kč
Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba tepelné energie, výroba elektřiny

Struktura společnosti:
Společníci: ENETIQA a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společnost je od 12. prosince 2022 součástí koncernu ENETIQA řízeného společností Cube III Energy S.à r.l., reg. č.: B258410 se sídlem Ave de la Liberté 41 1931, Lucemburk.

V případě, že dojde mezi společností G-RONN s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o dodávce tepelné energie nebo kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb v oblasti teplárenství, plynárenství a elektroenergetiky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, Email: podatelna@eru.cz, Webové stránky: www.eru.cz

Společnost se řídí a postupuje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, jež jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti ENETIQA a.s. www.enetiqa.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html.

Oznamovací systém protiprávního jednání - WHISTLEBLOWING

© G-RONN s.r.o. – všechna práva vyhrazena